Visie & Beleidsplein

Handreiking gezonde leefomgeving in het omgevingsplan

versie 2

Doorn, W. van, & Jansen, H. (2021). Handreiking gezonde leefomgeving in het omgevingsplan: versie 2. Utrecht: GGD GHOR Nederland.

De Omgevingswet vergroot de mogelijkheden om een gezonde leefomgeving integraal door te vertalen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Eerder zijn door de samenwerkende GGD’en “kernwaarden gezonde leefomgeving“ opgesteld, ten behoeve van Omgevingsvisies en andere beleidsprocessen in het domein van de volksgezondheid en fysieke leefomgeving. Deze handreiking biedt handvatten hoe deze kernwaarden “vertaald” kunnen worden naar planregels in omgevingsplannen. De handreiking bestaat uit twee onderdelen: inhoudelijke uitleg over typen planregels, en vervolgens voorbeelden hoe de kernwaarden gezonde leefomgeving geconcretiseerd kunnen worden naar het Omgevingsplan.

Uitgever(s): GGD GHOR Nederland,

Download(s)

Handreiking gezonde leefomgeving in het omgevingsplan

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wim van Doorn
Hans Jansen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

ggd'en
leefomgeving
omgevingswet
ruimtelijke ordening