Visie & Beleidsplein

Buurtsportcoaches

de stand van zaken bij de inzet van buurtsportcoaches

Stam, W. van, & Heijnen, E. (2021). Buurtsportcoaches: de stand van zaken bij de inzet van buurtsportcoaches. Utrecht: Mulier Instituut.

In 2020 zijn er in totaal zo’n 4.700 buurtsportcoaches actief in bijna alle Nederlandse gemeenten (78% van de in totaal 6.012 buurtsport- en cultuurcoaches), die deelname aan sport/bewegen stimuleren en verschillende sectoren met elkaar verbinden. Ze worden ingezet vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC).

Het Mulier Instituut deed onderzoek naar de inzet van buurtsportcoaches. Wat doen buurtsportcoaches en wat leveren ze op? In deze websheet zijn niet eerder gepubliceerde resultaten te vinden aanvullend op de publicaties als de jaarlijkse landelijke Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties. Het onderzoek is uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Enkele resultaten uit dit aanvullend onderzoek zijn:

Rapportcijfer 8,1: buurtsportcoaches (100%) en gemeenten (98%) zien resultaat van hun werk/het werk van de buurtsportcoach. Gemeenten waarderen dit resultaat als goed; ze geven de inzet van buurtsportcoaches gemiddeld het rapportcijfer 8,1.

Verbinding tussen sectoren en partijen: verbindingen leggen tussen verschillende sectoren, dat noemen gemeenten en buurtsportcoaches het vaakst als belangrijkste resultaat van het werk van de buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches zetten samenwerkingen op met (en tussen) onder andere sportverenigingen, scholen, zwembaden en fysiotherapeuten.

Kwetsbare groepen bereikt: buurtsportcoaches weten allerlei kwetsbare groepen te bereiken, zoals mensen met een beperking, mensen die in armoede leven of mensen met een inactieve leefstijl of overgewicht. Eén buurtsportcoach werkt meestal voor verschillende doelgroepen.

Specialist of generalist: buurtsportcoaches vullen hun taak niet allemaal op dezelfde manier in. Bijna een kwart (23%) van de buurtsportcoaches noemt zichzelf specialist (veel kennis van een specifieke doelgroep, sport, sector of taak). Ruim een kwart (27%) ziet zichzelf juist als generalist (combineren van verschillende taken in verschillende sectoren). De rest zegt een deel van de werktijd specialist te zijn en een deel generalist.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Buurtsportcoaches: de stand van zaken bij de inzet van buurtsportcoaches, websheet

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wikke van Stam
Eva Heijnen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
doelgroepen
effectmeting
samenwerking