Visie & Beleidsplein

Beleidsadvies bewegen 2021-2040

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2021). Beleidsadvies bewegen 2021-2040. Den Haag: Ministerie van VWS.

Dit advies is voortgekomen uit overleg dat is gevoerd vanuit de interdepartementale werkgroep Bewegen het Nieuwe Normaal tussen de ministeries van VWS, OCW, I&W, SZW en BZK en op onderdelen een vertegenwoordiging van de sportsector (NOC-NSF, NL Aktief, Nevobo), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de wetenschap (het RIVM, Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut). Aanleiding voor deze werkgroep was het Manifest Bewegen het Nieuwe Normaal van Epke Zonderland, prof. dr. Erik Scherder, Sarina Wiegman, Bas van de Goor, Louis van Gaal, Joop Alberda en Guus Hiddink met de oproep om te werken aan een vitale samenleving waarin sport en bewegen het nieuwe normaal zijn. In dit advies wordt na een korte inleiding ingegaan op:

  1. de drie Beweeggolven;
  2. beleidsinstrumentarium dat ten grondslag ligt aan de Beweeggolven. 

Uitgever(s): Ministerie van VWS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Download(s)

Beleidsadvies Bewegen 2021-2040

Download PDF

Kamerbrief over Nederland vitaal en in beweging

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

lichaamsbeweging
overheidsbeleid
sportbeleid