Visie & Beleidsplein

Een kansrijke start voor alle kinderen

naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar

Sociaal-Economische Raad (SER) (2021). Een kansrijke start voor alle kinderen: naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Den Haag: Sociaal-Economische Raad (SER).

Advies van het SER aan de informateur over voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar. Het betreft hier kinderopvang en sluitende dagarrangementen. Het streven moet in de komende kabinetsperiode erop gericht zijn een stabiel en toekomstbestendig stelsel van voorzieningen voor alle kinderen te creƫren. Belangrijke verworvenheden om daarbij te behouden zijn de keuzevrijheid van ouders, de gelijkwaardigheid van kinderopvang- en onderwijsorganisaties, de diversiteit van het aanbod, het ondernemerschap en innovatiekracht van de sector.

Uitgever(s): Sociaal-Economische Raad (SER),

Download(s)

Een kansrijke start voor alle kinderen : naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sociaal-Economische Raad (SER)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
buitenschoolse opvang
kinderen
kinderopvang
kwaliteit
primair onderwijs
toegankelijkheid