Visie & Beleidsplein

Beweging in de ouderenbond

beweegbeleid van lokale ouderenbonden in Nederland

Overbeek, K. van, Ooijendijk, W.T.M., & Hopman-Rock, M. (2005). Beweging in de ouderenbond: beweegbeleid van lokale ouderenbonden in Nederland. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Onderzoek onder 250 woonvoorzieningen en 265 lokale ouderenbonden om een beter beeld te krijgen van de sport- en bewegingsactiviteiten voor 55-plussers en tevens inzicht te krijgen in het beleid van woonvoorzieningen en ouderenbonden om sporten en bewegen te bevorderen.

De resultaten van het onderzoek zijn in twee deelrapporten weergegeven, te weten woonzorgvoorzieningen en ouderenbonden. In beide rapporten worden concrete aanbevelingen gedaan ten behoeve van de FLASH! campagne 55+ en het bevorderen van sport- en bewegingsactiviteiten voor 55-plussers.

Dit rapport heeft betrekking op de lokale ouderenbonden.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Kerstin van Overbeek
Wil Ooijendijk
Marijke Hopman-Rock

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Flash! (project)
gezondheidsbevordering
ouderen
ouderenorganisaties