Visie & Beleidsplein

Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen

COVID-19

Ooms, L. (2021, juni). Weinig extra aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen: COVID-19. Sport & Gemeenten 69

Een ruime meerderheid van de gemeenteambtenaren sport ziet dat inwoners tijdens COVID-19 minder zijn gaan sporten en bewegen. Vooral volwassenen, ouderen, chronisch zieken en mensen met een laag inkomen lijken hierbij getroffen. Sociale verschillen in sport- en beweegdeelname lijken daarmee te zijn vergroot. Toch heeft dit nauwelijks geleid tot meer aandacht voor sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname binnen gemeenten. Dit blijkt uit een online vragenlijst die het Mulier Instituut vorig jaar december heeft uitgezet onder gemeenteambtenaren sport. De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een artikel dat verscheen in het vaktijdschrift Sport & Gemeenten van juni 2021.

Het Mulier Instituut doet samen met de Radboud Universiteit onderzoek naar sociale ongelijkheid in sport- en beweegdeelname tijdens COVID-19. Voor dit onderzoek heeft het Mulier Instituut samengewerkt met VSG. Via het VGS-panel is in december 2020 een online vragenlijst met gesloten en open vragen uitgezet onder 355 gemeenten. De vragenlijst is ingevuld door de verantwoordelijke van de sportafdeling (n=129).

Uitgever(s): Vereniging Sport en Gemeenten,

Download(s)

Weinig aandacht bij gemeenten voor sociale ongelijkheid in sport- en bewegen: COVID-19

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Linda Ooms

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

achterstandssituatie
beweegstimulering
corona virus
gemeentelijk beleid
sociaal-economische positie
sportstimulering