Visie & Beleidsplein

Evaluatie Yalp playground-in-one-day

impact van een vernieuwde speelplek in Enschede op het gebruik van de speelplek

Prins, R.G., Davids, A., & Schots, M. (2021). Evaluatie Yalp playground-in-one-day: impact van een vernieuwde speelplek in Enschede op het gebruik van de speelplek. Utrecht: Mulier Instituut.

Krajicek Plaza Boswinkel in Enschede wordt veel meer gebruikt sinds die in 2019 is getransformeerd naar een interactieve generatietuin in het kader van het initiatief Playground-in-one-Day van speeltoestellenfabrikant Yalp. Dat blijkt uit een evaluatieonderzoek van het Mulier Instituut. Er zijn nu onder meer interactieve speeltoestellen, een vitaliteitstuin voor ouderen en ruimte voor freerunning en bootcamp. Uit observaties blijkt dat het gebruik van de speelplek na de transformatie met ongeveer 85 procent is gestegen ten opzichte van de meting vóór de transformatie. Ook groepsgesprekken met betrokkenen bevestigen dit beeld.

Diversiteit van gebruikers toegenomen: uit de observaties en de groepsgesprekken met betrokkenen blijkt dat de diversiteit van de gebruikers is toegenomen: meer volwassenen gebruiken de Krajicek Plaza, de verhouding tussen meiden en jongens in de basisschoolleeftijd is meer in evenwicht en de Krajicek Plaza heeft een bredere wijkfunctie gekregen.

Twee groepen nog te weinig bereikt: onder meiden van middelbare schoolleeftijd en ouderen blijft het gebruik van de interactieve generatietuin nog wel achter bij de andere doelgroepen. Deels kan dit komen door het ontbrekende activiteitenprogramma: door de coronamaatregelen kan veel van het gebruikelijke sportaanbod niet plaatsvinden. Eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat dit aanbod juist voor deze doelgroepen veel verschil maakt.

Samenwerking met betrokken partijen: de transformatie van de speelplek stond in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen van Yalp en is uitgevoerd in samenwerking met de Krajicek Foundation, de gemeente Enschede, speeltuinvereniging Boswinkel en de nabijgelegen basisschool Europa.

Het Mulier Instituut heeft, via observaties en groepsgesprekken, voor- (mei 2019) en nametingen (september 2020) uitgevoerd om veranderingen in het gebruik van Krajicek Plaza Boswinkel, die in september 2019 werd geopend, in kaart te brengen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Evaluatie Yalp playground-in-one-day: impact van een vernieuwde speelplek in Enschede op het gebruik van de speelplek

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rick Prins
Arjen Davids
Merle Schots

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Krajicek Playgrounds
interactie
speelruimte
speeltoestellen