Visie & Beleidsplein

De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden

Stam, W. van, & Pulles, I. (2021). De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen 99

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk buurtsportcoaches inzetten om inwoners te motiveren om aan sport- en beweegactiviteiten deel te nemen. Deze snel groeiende beroepsgroep brengt lokale verbindingen tussen verschillende sectoren tot stand en versterkt sportaanbieders. Daarbij is sprake van een sterke verbinding met het gezondheids- en preventiebeleid, en leveren de buurtsportcoaches een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord.

Bijna alle gemeenten doen mee (99 % in 2021) en er zijn inmiddels gezamenlijk bijna 3.500 fte (6.000 personen) gerealiseerd (peildatum 1 september 2020).

Lokale verschillen in de doelen en uitvoering van de werkzaamheden zijn groot, maar de buurtsportcoaches hebben gemeen dat ze zich enthousiast en daadkrachtig inzetten om maximaal resultaat te bereiken.

Dit artikel is online gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen op 9 juli 2021.

Uitgever(s): Springer,

Download(s)

De buurtsportcoach: sport, bewegen en gezondheid verbonden

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wikke van Stam
Ine Pulles

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsevaluatie
buurtsportcoaches
lokaal beleid
sportimpuls