Visie & Beleidsplein

De relatie tussen de wervingsstrategie van de buurtsportcoach en kenmerken van bereikte deelnemers aan activiteiten van de buurtsportcoach

Smit, E., Leenaars, K.E.F., Wagemakers, A., Velden, K. van der, & Molleman, G. (2021). De relatie tussen de wervingsstrategie van de buurtsportcoach en kenmerken van bereikte deelnemers aan activiteiten van de buurtsportcoach. TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 99 (pp. 25-33)

Inleiding: Buurtsportcoaches zijn aangesteld om een verbinding te creëren tussen de eerstelijnszorg en de bewegingssector om inactieve bewoners te stimuleren lichamelijk actief te worden. Buurtsportcoaches gebruiken drie wervingsstrategieën om deze doelgroep te bereiken. Het doel van dit onderzoek was om te achterhalen of buurtsportcoaches met de verschillende wervingsstrategieën andere deelnemers qua beweeggedrag en gezondheidskenmerken bereiken.

Methode: De buurtsportcoaches hebben deelnemers voor de activiteiten en het onderzoek geworven via public relations (n?= 135), een persoonlijke brief (n?= 136) of een verwijzing (n?= 98). De deelnemers hebben voor aanvang van de activiteit een fysieke test gedaan en een vragenlijst ingevuld. Met behulp van multilevel-analyses zijn de deelnemers per wervingsstrategie vergeleken op beweegnorm, kwaliteit van leven, motivatie, self-efficacy, morbiditeit en fitheid.

Resultaten: De drie groepen verschilden op de beweegnorm (p?= 0,002). Er waren ook statistisch significante verschillen tussen de drie groepen met betrekking tot acht van de negen dimensies van kwaliteit van leven, motivatie (p?= 0,027) en het aantal somatische aandoeningen (p?= 0,007). Voor geestelijke gezondheid en self-efficacy waren er geen significante verschillen. Op alle dimensies scoort de verwijzingsgroep het minst gunstig.

Conclusie: Het werven van deelnemers via een actieve wervingsstrategie, zoals verwijzingen, leverde vooral deelnemers op die vaker inactief zijn en/of risico lopen op chronische ziekten. Zij hebben het meeste baat bij de activiteiten van de buurtsportcoach. De investering in tijd en geld voor een actieve wervingsstrategie is daarom zeer de moeite waard.

Uitgever(s):

Download(s)

De relatie tussen de wervingsstrategie van de buurtsportcoach en kenmerken van bereikte deelnemers aan activiteiten van de buurtsportcoach

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Eva Smit
Karlijn Leenaars
Annemarie Wagemakers
Koos van der Velden
Gerard Molleman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches