Visie & Beleidsplein

Verenigingsmonitor gemeente Dordrecht 2021

(2021). Verenigingsmonitor gemeente Dordrecht 2021. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze rapportage wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Dordrecht beschreven, zodat de gemeente op lange termijn een duurzaam beleid ten aanzien van sportverenigingen kan voeren.

Dit wordt gedaan door eerst de organisatiekracht en vervolgens de maatschappelijke oriëntatie van de verenigingen te beschrijven. Daarna wordt aan de hand van de organisatiekracht en de maatschappelijke oriëntatie een totaalbeeld van de vitaliteit van de verenigingen in de gemeente Dordrecht geschetst. Vervolgens wordt ingegaan op de ambities in het kader van het Nationaal Sportakkoord. De rapportage eindigt met enkele conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsmonitor gemeente Dordrecht 2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
lokaal beleid
maatschappelijke betrokkenheid
monitors
sportverenigingen
vitale sportaanbieders