Visie & Beleidsplein

Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname

tegenwind en rugwind voor verschillende vormen van sportbeoefening

Poel, H. van der (2021, september). Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname: tegenwind en rugwind voor verschillende vormen van sportbeoefening. Uncover (pp. 32-33)

Veel onderzoek wijst op een terugval in sporten en sportief bewegen in coronatijd. Er is wel groei in thuissporten en sporten in de buitenlucht, maar die compenseert de terugval in andere sportsectoren niet.

Hierbij neemt de al lang bestaande grote kloof tussen de groepen met verschillende sociaaleconomische status (SES-groepen) toe. Bij lage SES-groepen is de terugval in sporten en bewegen groter dan bij hoge SES-groepen.

De auteur van dit artikel in Uncover uit september 2021 is voorstander van een Sportwet als instrument voor het lokale participatie- en preventief gezondheidsbeleid.

Een sportwet helpt om het sportaanbod op lokaal niveau te borgen en proactiever in te zetten. De professionalisering van het lokale sportaanbod kan worden bevorderd door opschaling van de al bestaande Brede Regeling Combinatiefunctionarissen.

Inrichting van een beweegvriendelijker omgeving accommodeert en stimuleert de groeiende vraag naar sporten en sportief bewegen in de buitenruimte, zeker wanneer de prioriteit daarbij uitgaat naar de lage SES-wijken.

Bevordering van sportief bewegen draagt bij aan het verkleinen van de bestaande gezondheidsverschillen. De coronatijd maakt eens te meer duidelijk dat het van belang is dat de overheid hiervoor de publieke verantwoordelijkheid erkent en hier proactief beleid op ontwikkelt.

Uitgever(s): Breda University of Applied Sciences,

Download(s)

Coronacrisis vergroot verschillen in sportdeelname: tegenwind en rugwind voor verschillende vormen van sportbeoefening

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

combinatiefunctionarissen
corona virus
gezondheid
openbare ruimte
sociaal-economische positie
sportbeoefening