Visie & Beleidsplein

Criminele inmenging in de amateursport: weerbaarheid door samenwerking

Stevens, V., Cremers, R., Bruinsma, M.Y., & Spapens, T. (2021, september). Criminele inmenging in de amateursport: weerbaarheid door samenwerking. Tijdschrift voor Sport & Recht (pp. 1-17)

Dit artikel gepubliceerd in het (online) Tijdschrift voor Sport & Recht brengt de aard en omvang van criminele inmenging bij amateursportverenigingen in beeld. De belangrijkste bevinding is dat één op de acht amateursportverenigingen in de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met serieus te nemen signalen die kunnen wijzen op criminele inmenging.

Deze signalen bij amateursportverenigingen in Nederland beperken zich niet tot de voetbalsport. Het fenomeen doet zich verder voor in het hele land en kan daarmee niet worden afgedaan als enkel een probleem van de Randstad of hotspots voor ondermijnende criminaliteit, zoals Zuid-Nederland. Amateursportverenigingen zijn zich nauwelijks bewust van de gevaren van criminele inmenging en wapenen zich er in een beperkte mate tegen. Ook bestaat er weinig ondersteuning vanuit gemeenten of sportbonden. Lokale sportakkoorden bieden handvatten om met een meer integrale aanpak het thema in de amateursport en op lokaal niveau op te pakken.

Uitgever(s): Uitgeverij Paris,

Download(s)

Criminele inmenging in de amateursport: weerbaarheid door samenwerking

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vidar Stevens
Rens Cremers
Monique Bruinsma
Toine Spapens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

breedtesport
criminaliteit
weerbaarheid