Visie & Beleidsplein

De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden

factsheet 2021/13

Vrieswijk, S., & Stam, W. van (2021). De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden: factsheet 2021/13. Utrecht: Mulier Instituut.

De thema’s duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur worden sinds 2019 een steeds belangrijker onderdeel van het werk van buurtsportcoaches. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches, hun werkgevers en gemeenten.

64 procent van de gemeenten zet buurtsportcoaches in 2021 in voor duurzame sportinfrastructuur. In 2019 was dat nog 31 procent. Het gaat daarbij niet alleen om ondersteuning van lokale beleidsmakers op het gebied van de beweegvriendelijke omgeving, maar ook om hulp aan sportaanbieders bij vragen over de duurzaamheid van sportaccommodaties.

Ook voor een positieve sportcultuur worden buurtsportcoaches meer ingezet: in 71 procent van de gemeenten, vergeleken met 63 procent in 2019.

Buurtsportcoaches steeds vaker ingezet, maar minder voor bewegingsonderwijs: gemeenten zetten hun buurtsportcoaches op zo goed als alle ambities uit het Nationaal Sportakkoord in 2021 vaker in dan in 2019. Bijvoorbeeld om de aandacht voor brede ontwikkeling van beweegvaardigheid te stimuleren bij aanbieders en trainers. Daarentegen zetten gemeenten minder vaak buurtsportcoaches in voor het geven van lessen bewegingsonderwijs: 58% van de gemeenten doet dit in 2021, tegenover 72% in 2019.

Ook inclusief sporten en vitale sportaanbieders belangrijk deel van het werk: de voornaamste werkzaamheden van de buurtsportcoach zijn:

  • sportstimulering van kwetsbare en minder actieve groepen;
  • ondersteuning van de lokale beleidsmaker op het gebied van beweegvriendelijke omgeving;
  • verbetering van de lokale samenwerking met vitale sport- en beweegaanbieders;
  • ontwikkeling van sportaanbod.

Buurtsportcoach als uitvoerder en verbinder binnen het lokale sportakkoord: met deze werkzaamheden dragen vrijwel alle buurtsportcoaches bij aan de uitvoering van lokale en regionale sportakkoorden. Bijna alle gemeenten (346 van de 355) hebben in 2021 een lokaal of regionaal sportakkoord gesloten.

Buurtsportcoaches vervullen daarbij meestal zowel een uitvoerende als een verbindende rol. In ongeveer een kwart van de gemeenten is de buurtsportcoach zelfs coördinator van het gehele akkoord, en een derde van de buurtsportcoaches is onderdeel van de coördinerende kerngroep.

Onderzoek op basis van drie panelpeilingen: dit factsheet is gemaakt met resultaten uit panelpeilingen onder buurtsportcoaches (n=209, Mulier Instituut i.s.m. WIJ Buurtsportcoaches), werkgevers (n=106, Mulier Instituut i.s.m. VSG) en gemeenten (n=149, Mulier Instituut i.s.m. VSG). Al deze peilingen zijn in het voorjaar van 2021 uitgezet met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

De inzet van de buurtsportcoach voor lokale sportakkoorden, factsheet 2021/13

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Sofie Vrieswijk
Wikke van Stam

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
gemeenten
lokaal beleid
sport en bewegen in de buurt
sportakkoorden