Visie & Beleidsplein

Sport en bewegen in de openbare ruimte

de beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid

brancherapport sport

Prins, R.G., Hoekman, R.H.A., Poel, H. van der, Wezenberg-Hoenderkamp, K., Noordzij, J.M., Lindert, C. van, ... Stevens, V. (2021). Sport en bewegen in de openbare ruimte: de beweegvriendelijke omgeving in gebruik en beleid, brancherapport sport. Utrecht: Mulier Instituut.

Het verschijnen van dit brancherapport in september 2021 valt niet los te zien van de context. Dit brancherapport verschijnt in een dynamische, snel veranderende en onzekere maatschappelijke en beleidsmatige tijd. Hierin lijken het sporten en bewegen in de openbare ruimte steeds meer aandacht te krijgen.

De auteurs hadden verwacht dat die aandacht er in 2021 zou zijn door omgevingsvisies en omgevingsplannen, voortgekomen uit de nieuwe Omgevingswet die geëffectueerd zou zijn. De nieuwe Omgevingswet is voor de derde keer uitgesteld en bij het verschijnen van dit brancherapport nog niet van kracht. Toch is de aandacht voor een beweegvriendelijke omgeving in 2020 en 2021 op onvoorziene wijze gegroeid. Niet bedacht had kunnen worden dat dit het gevolg zou zijn van een pandemie. Ter bestrijding waarvan de maatschappij, en dus ook de georganiseerde sport, voor een groot deel zou worden stilgelegd.

In korte tijd moesten maatregelen om mensen naar bossen en parken te trekken veranderen in maatregelen om te voorkomen dat het té druk werd. De coronapandemie heeft zo op een totaal onverwachte manier heel erg duidelijk gemaakt hoe belangrijk onze leefomgeving is om actief in te kunnen sporten, spelen en ontspannen. Al is de pandemie van tijdelijke aard, de groei van de bevolking, het overgewicht, de vergrijzing en de verdichting van het bebouwde gebied met nog eens 1 miljoen huizen blijft.

Hoe accommoderen we in zo’n omgeving spelende kinderen, skatende jongeren, bootcampende volwassenen en wandelende ouderen? Die vraag blijft, en dit brancherapport kan behulpzaam zijn bij het zoeken naar antwoorden op die vraag door het leveren van inzichten en feiten over het sporten en bewegen in de buitenruimte.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Arko Sports Media,

Download(s)

Brancherapport sport en bewegen in de openbare ruimte

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Rick Prins
Remco Hoekman
Hugo van der Poel
Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Mark Noordzij
Caroline van Lindert
Vicky Dellas
Amika Singh
Jo Lucassen
Daniëlle Ruikes
Corry Floor
Vidar Stevens

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
beweegvriendelijke omgeving
omgevingswet
openbare ruimte
software
zwemmen