Visie & Beleidsplein

Get tethered

blind running as a lived experience of sports inclusion

Hiemstra, M. (2021). Get tethered: blind running as a lived experience of sports inclusion. Leiden: Universiteit Leiden.

Deze scriptie en de podcast ‘Buddy’s’ laten zien hoe hardlopen in Running Blind verband inzichten geeft in het begrijpen van sportinclusie als alledaagse, geleefde, lichamelijke ervaring.

De centrale vraag in dit onderzoek luidt: ‘Hoe ervaren hardlopers met een visuele beperking, verbonden aan Running Blind, inclusie in sport?

Aan de hand van multimodale onderzoeksmethoden ontrafelt de auteur hoe sportinclusie wordt begrepen in de Sportakkoorden van de Nederlandse Rijksoverheid en de gemeente Leiden. Vervolgens zijn er interviews gehouden met hardlopers met een visuele beperking en buddy’s om te onderzoeken hoe sportinclusie in de dagelijkse sportpraktijk ervaren wordt.

Uitgever(s): Universiteit Leiden,

Download(s)

Get tethered: blind running as a lived experience of sports inclusion

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marit Hiemstra

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

hardlopen
maatschappelijke integratie
mensen met een visuele beperking