Visie & Beleidsplein

Veiligheidsborging bij sportverenigingen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

factsheet 2021/23

Stevens, V., & Gutter, K. (2021). Veiligheidsborging bij sportverenigingen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag: factsheet 2021/23. Utrecht: Mulier Instituut.

Er is blijvende aandacht nodig voor maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Het merendeel van de sportverenigingen in Nederland is nog altijd niet toegerust om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Met name kleine sportverenigingen en verenigingen zonder eigen accommodatie lopen achter met hun veiligheidsmaatregelen.

Meer verenigingen met maatregelen dan in 2019: de meerderheid van de verenigingen (53%) heeft een vertrouwenspersoon. Verder stelt 36 procent van de sportverenigingen gedragsregels op. 41 procent verplicht een VOG voor bestuursleden, trainers en coaches. Dit is een verbetering ten opzichte van de situatie in 2019.

Sommige verenigingen gaan een stap verder: een kleine groep verenigingen (25%) gaat een stap verder in het tegengaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze ‘koploperverenigingen’ hebben het thema grensoverschrijdend gedrag opgenomen in het beleidsplan. Ook communiceren ze actief met ouders over wat ze doen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en wat ouders zelf kunnen betekenen.

Weinig koploperverenigingen gaan aan de slag met voorlichting voor trainers en begeleiders over het herkennen en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Weinig behoefte aan hulp: slechts 5 procent van de verenigingen geeft aan hulp nodig te hebben bij het aanpakken en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 16 procent twijfelt daarover, terwijl 79 procent niet geïnteresseerd is in hulp van buitenaf.

Wanneer verenigingen wél een hulpvraag hebben, willen ze vooral in gesprek met de sportbond, NOC*NSF, Centrum Veilige Sport Nederland, de gemeente en het platform ‘Sporters helpen Sporters’ van de Stichting de Stilte Verbroken.

Peiling onder 416 sportverenigingen: 416 sportverenigingen uit het Verenigingspanel deden mee aan het onderzoek in september 2021. De uitkomsten zijn representatief voor de sportverenigingen in Nederland.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Veiligheidsborging bij sportverenigingen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, factsheet 2021/23

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Vidar Stevens
Kirsten Gutter

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
seksueel grensoverschrijdend gedrag
sportverenigingen