Visie & Beleidsplein

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Hoeksche Waard

inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater nu (2020) en in de toekomst (2030 en 2040)

Floor, C., Ruikes, D., Schots, M., & Hoekman, R.H.A. (2020). Behoefte aan zwemwater in de gemeente Hoeksche Waard: inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater nu (2020) en in de toekomst (2030 en 2040). Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Hoeksche Waard wil inzicht verkrijgen in de behoefte aan overdekt zwemwater teneinde uitspraken te kunnen doen over het benodigde zwemwater en het aantal zwembaden in de gemeente.

De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd hiernaar onderzoek te verrichten. De  rapportage is als volgt opgebouwd: hoofdstuk 2 gaat in op bevolkingsprognoses en relevante ontwikkelingen in sport- en zwemdeelname, als basis voor het onderzoek. In hoofdstuk 3 is het aanbod aan overdekt zwemwater in kaart gebracht. Hierbij is aandacht voor zowel capaciteit als programmering. In hoofdstuk 4 worden de verzorgingsgebieden van de zwembaden inzichtelijk gemaakt aan de hand van een afstandsanalyse. Hoofdstuk 5 bevat de kwantitatieve berekeningen om inzicht te geven in de zwemwaterbehoefte in de gemeente Hoeksche Waard en neemt hierbij de lokale context mee, op basis van gesprekken en ontvangen lokale data. In hoofdstuk 6 volgen de scenario’s voor de toekomst. Tot slot volgen in hoofdstuk 7 de samenvatting en conclusies van het onderzoek, waarbij antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvragen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Hoeksche Waard: inzicht in de behoefte aan overdekt zwemwater nu (2020) en in de toekomst (2030 en 2040)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Corry Floor
Daniëlle Ruikes
Merle Schots
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnenzwembaden
gemeentelijke zwembaden
gemeenten
zwembaden
zwemwater