Visie & Beleidsplein

Sportgedrag jongeren in Amsterdam

Brug, H. van der, & Horstmanshoff, M.A. (2001). Sportgedrag jongeren in Amsterdam. Amsterdam:

De stichting sportinitiatieven Amsterdam verleende een opdracht aan de universiteit van Amsterdam om een onderzoek uit te voeren naar een visie met betrekking tot de ontwikkeling van de sportstructuur in Amsterdam. In dit rapport staan de resultaten van dit onderzoek. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: sportgedrag, jongeren en vrije tijd, etniciteit, de kwaliteit van sportbeoefening, maatschappelijke ontwikkelingen en verenigingen.

Uitgever(s):

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hans van der Brug
Martijn Horstmanshoff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

jeugdsport
jongeren
kwaliteit
maatschappelijke ontwikkeling
minderheidsgroepen
sportbeoefening
sportverenigingen
vrije tijd