Visie & Beleidsplein

Het schoolplein als beweeg- en leerplein

factsheet versie 8/11/2021

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, Jantje Beton, IVN, Buurtspeelcoach, ... Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) (2021). Het schoolplein als beweeg- en leerplein: factsheet versie 8/11/2021. Utrecht: Mulier Instituut.

Dit factsheet gaat in op de buitenspeel- en leerkansen van het schoolplein, de beweegomgeving van kinderen.

Een beweegvriendelijke schoolomgeving bestaat uit drie componenten: hardware (fysieke omgeving), software (georganiseerd aanbod en ondersteuning) en orgware (beheer, organisatie en samenwerking).

Het factsheet laat zien dat een goed ingericht leer- en beweegplein voor meer kan worden gebruikt dan alleen spelen. Ook wordt een aantal bevorderende factoren op een rij gezet voor een goed gebruik van een beweeg- en leerplein.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Het schoolplein als beweeg- en leerplein, factsheet versie 8/11/2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
Kenniscentrum Sport & Bewegen
Mulier Instituut
Jantje Beton
IVN
Buurtspeelcoach
Wij Buurt Sport Coaches
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

(buiten) spelen
beweegstimulering
beweegvriendelijke omgeving
schoolplein14
speelruimte