Visie & Beleidsplein

Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken

rapportage nr. 13: update leefstijl

Harbers, M.M., Zantinge, E.M., Borg, W. van der, Smit, E., & Schrijvers, C.T.M. (2021). Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken: rapportage nr. 13: update leefstijl. Bilthoven: RIVM.

Deze rapportage gaat over de effecten van de coronacrisis en coronamaatregelen op de leefstijl van Nederlanders: bewegen, voeding en overgewicht, alcoholgebruik, roken, drugsgebruik en seksueel risicogedrag. Het betreft een update van rapportage 10 (d.d. 22 april 2021) over dit onderwerp. De resultaten van Nederlandse studies gaan over de leefstijl van de algemene Nederlandse bevolking en over de leefstijl van specifieke groepen, zoals jongeren en jongvolwassenen; ouderen en mensen met verschillende opleidingsniveau.


Kernboodschappen over sporten en bewegen:

• Tijdens de 1e lockdown zijn volwassen Nederlanders minder gaan bewegen dan vóór de coronacrisis. Met het versoepelen van de maatregelen gingen Nederlanders weer meer bewegen, en weer minder tijdens de 2e lockdown. Na de 2e lockdown gingen Nederlanders weer meer bewegen. Seizoensinvloeden spelen ook een rol bij de daling in bewegen afgelopen winter.

• Een deel van de volwassen Nederlanders (15%) geeft aan juist meer te zijn gaan bewegen tijdens de coronacrisis.

• De jeugd tot en met 24 jaar is minder gaan bewegen tijdens de coronacrisis. De afname tijdens de 1e lockdown was vooral zichtbaar bij 5-12 jarigen. Kinderen die al matig bewogen gingen nog minder bewegen tijdens de 1e lockdown.

• De sportdeelname van de jeugd beweegt mee met het strenger worden dan wel versoepelen van de coronamaatregelen: tijdens de lockdowns werd minder gesport, tijdens de versoepelingen meer. Ook seizoensinvloeden lijken hierbij een rol te spelen.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Inventarisatie Nederlandse COVID-19 onderzoeken: preventie en zorg & brede maatschappelijke vraagstukken

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maartje Harbers
E.M. Zantinge
Wieke van der Borg
Eric Smit
Carola Schrijvers

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

alcoholgebruik
corona virus
drugsgebruik
leefstijl
lichaamsbeweging
overgewicht
roken
sporten
voeding