Visie & Beleidsplein

Kiezen voor houdbare zorg

mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

Visser, M. de, Boot, A., Werner, G., Riel, A. van, & Gijsberts, M. (2021). Kiezen voor houdbare zorg: mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

De WRR komt tot de conclusie dat we – om de groei van de zorg te begrenzen - beter moeten gaan kiezen waar onze prioriteiten in de zorg liggen. Leidend zijn hierbij twee uitgangspunten. Waar kunnen we de meeste gezondheidswinst behalen? En in welke delen van de zorg moeten kwaliteit en toegankelijkheid versterkt worden?
Een van de 12 aanbeveling luidt: Zet op een meer verplichtende manier en vanuit verschillende beleidsterreinen in op brede gezondheid en preventie. 

Uitgever(s): Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),

Download(s)

Kiezen voor houdbare zorg

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marianne de Visser
Arnoud Boot
Gijsbert Werner
Arthur van Riel
Mérove Gijsberts

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

financiering
gezondheidszorg
preventie