Visie & Beleidsplein

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021

Stam, W. van, Heijnen, E., & Vrieswijk, S. (2021). Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021. Utrecht: Mulier Instituut.

Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk maken van een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten voor iedereen.

Om een beeld te krijgen van hoe de beschikbare middelen worden ingezet en wat de resultaten zijn, stelt het Mulier Instituut in opdracht van het ministerie van VWS sinds 2019 de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties op. Ook in 2021 is deze monitor weer uitgevoerd.

Te lezen is dat er in 2021 in totaal 348 gemeenten (99%) deelnemen aan de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC), van waaruit buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden aangesteld. Het gaat in totaal om 3.532 fte. Voor de hoofdsector sport en bewegen zetten 335 gemeenten 81 procent van de fte’s in. Voor de hoofdsector kunst en cultuur zetten 282 gemeenten 19 procent van de fte’s in.

Veel verschillende doelgroepen bereikt: buurtsportcoaches en cultuurcoaches worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (94%), jongeren (85%), ouderen (81%) en personen met een beperking (78%). Deze resultaten komen met name voort uit de inzet van buurtsportcoaches. Bij cultuurcoaches lijkt de focus meer te liggen op kinderen (en in mindere mate op jongeren) en wordt vaker niet ingezet op een specifieke doelgroep.

Lokale samenwerking tot stand brengen: buurtsportcoaches en cultuurcoaches zorgen voor nieuw aanbod door samenwerking tot stand te brengen tussen verschillende sectoren. Vanuit sport en bewegen wordt het meest de verbinding gemaakt met het primair onderwijs, sportaanbieders en met welzijn. Vanuit kunst en cultuur wordt het meest samengewerkt met het primair onderwijs en met organisaties uit de kunst- en cultuursector.

Meeste coaches in loondienst: op 1 september 2021 is 96 procent van de functionarissen in (loon)dienst. Het merendeel van deze functionarissen is aangesteld bij niet-commerciële organisaties in de sectoren sport, welzijn en cultuur of bij de gemeente of het gemeentelijk sportbedrijf. De cao sport wordt het meest gehanteerd. 4 procent van de functionarissen werkt niet in loondienst, maar wordt ingehuurd als zzp’er.

Klik hier voor de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020.

Klik hier voor de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2019. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Wikke van Stam
Eva Heijnen
Sofie Vrieswijk

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

buurtsportcoaches
combinatiefunctionarissen
monitors
sport en bewegen in de buurt