Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Haarlemmermeer

vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

Schadenberg, B., Floor, C., & Schots, M. (2021). Ruimte voor sport in Haarlemmermeer: vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties. Utrecht: Mulier Instituut.

Haarlemmermeer zal naar verwachting in het komende decennium groeien naar een gemeente van meer dan 200.000 inwoners, waar de gemeente in 2020 nog een omvang van 155.000 inwoners kent.

Inzichten in de gevolgen van deze bevolkingsgroei op de behoefte aan sportruimte zijn nodig om tijdig noodzakelijke (ruimtelijke) aanpassingen in het aanbod te kunnen plannen.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer, worden de gevolgen van de extra woningbouw op de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties inzichtelijk gemaakt. Ook wordt de behoefte aan overdekt zwemwater onderzocht.

Leeswijzer: hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en trends die voor de behoefte aan sportaccommodaties van belang zijn. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld, en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Het zwemwater komt in hoofdstuk 5 aan bod. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste uitkomsten uit de voorgaande hoofdstukken bij elkaar gezet.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Haarlemmermeer: vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Corry Floor
Merle Schots

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
binnenzwembaden
buitensportaccommodaties
gemeenten
sportaccommodaties
zwembaden
zwemwater