Visie & Beleidsplein

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2021

Hoekman, R.H.A., Ruikes, D., Schots, M., Meijde, L. van der, & Geurink, N. (2021). Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2021. Utrecht: Mulier Instituut.

Ook in coronatijd hebben gemeenten en sportverenigingen geïnvesteerd in maatregelen om sportaccommodaties duurzamer te maken. Dat blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2021’ van het Mulier Instituut. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

80 procent van de sportverenigingen en 74 procent van de gemeenten geeft aan dat de coronapandemie niet van invloed is geweest op de investeringen in duurzaamheid en onderhoud van sportaccommodaties.

Subsidieregelingen niet optimaal benut: gemeenten en sportverenigingen maken niet optimaal gebruik van de subsidieregelingen SPUK Sport en BOSA. Het beschikbare subsidiebedrag is niet volledig gebruikt. Wel blijkt dat er ook verenigingen zonder BOSA-subsidie hebben geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen.

Database SportAanbod nuttig voor beleid en monitoring: de Database SportAanbod (DSA) draagt bij aan de kennis over veel aspecten van sportaccommodaties. De DSA wordt steeds uitgebreider. Ook worden de data gekoppeld aan andere databestanden, zoals CBS-data met gegevens over energieverbruik van objecten en het Kwaliteitszorgsysteem Sportaccommodaties van NOC*NSF. Dat levert relevante informatie op voor beleid en voor monitoring van bijvoorbeeld de Routekaart Verduurzaming Sport.

Nederlanders tevreden over sportinfrastructuur: andere bevindingen uit het jaarrapport zijn:

  • Nederland heeft een fijnmazige en goed bereikbare sportinfrastructuur. Daardoor zijn Nederlanders tevreden over de sport- en beweegmogelijkheden in de buurt.
  • De coronapandemie heeft invloed gehad op het gebruik van de buitenruimte. Gemeenten hebben in beleid meer aandacht voor sport en bewegen in de buitenruimte en buitenspelen. Ook wordt er meer gesport in de openbare buitenruimte.
  • In tegenstelling tot het doel uit het sportakkoord zijn de gemeentelijke uitgaven aan sportaccommodaties tussen 2018 en 2020 gestegen.

Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur: het Mulier Instituut monitort de voortgang op het thema Duurzame sportinfrastructuur uit het Nationaal Sportakkoord. In dit derde jaarrapport is aandacht voor (1) het landschap van sportaccommodaties, (2) verduurzaming in de sport, (3) exploitatie- en beheervraagstukken en (4) de beweegvriendelijke omgeving.

Lees ook de Kamerbrief ‘Ontwikkelingen in de sportsector’ van 25 november 2021. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Jaarrapport duurzame sportinfrastructuur 2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Remco Hoekman
Daniëlle Ruikes
Merle Schots
Laura van der Meijde
Nathan Geurink

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegvriendelijke omgeving
duurzaamheid
exploitatie
sportaccommodaties
sportinfrastructuur