Visie & Beleidsplein

Fitnesscentrum faciliteert én stimuleert sportdeelname

Hover, P., & Heijnen, E. (2021). Fitnesscentrum faciliteert én stimuleert sportdeelname.

Fitness is in Nederland populair: ruim drie miljoen Nederlanders doen minstens eens per jaar aan fitness! Twee derde van die deelnemers doet dat bij een fitnesscentrum. Eind 2019 is in 10 procent van de Nederlandse huishoudens minstens één abonnement van een fitnesscentrum opgezegd. Dat waren meer dan 800.000 abonnementen! In deze bijdrage aan het NL Actief Ezine-25 van december 2021 gaan de auteurs - werkzaam als onderzoekers bij het Mulier Instituut - in op de opzegredenen en de gevolgen van het opzeggen voor de sportdeelname van de opzegger. De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut, dat eind 2019, enkele maanden vóór de coronacrisis, plaatsvond.

Opzegreden: voor 37 procent van de opzeggers van een fitnessabonnement was de prijs (‘te duur’) de reden om het abonnement te beëindigen. De prijs was daarmee de meest genoemde opzegreden. Het aandeel dat het abonnement ‘te duur’ vond, was bij huishoudens met een benedenmodaal inkomen bijna tweemaal zo hoog als bij huishoudens met een bovenmodaal inkomen (64% vs. 33%). Klaarblijkelijk hangt de prijsperceptie, uitgaande van vergelijkbare abonnementstarieven voor de twee inkomensgroepen, samen met het vrij besteedbaar huishoudinkomen.

Uitgever(s): NL Actief,

Download(s)

Fitnesscentrum faciliteert én stimuleert sportdeelname

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul Hover
Eva Heijnen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
fitness
fitnesscentra
lidmaatschappen