Visie & Beleidsplein

Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?

onderzoek naar de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Rotterdam

Lindert, C. van, Wezenberg-Hoenderkamp, K., Jonge, M. de, Ruikes, D., Noordzij, J.M., & Meijde, L. van der (2021). Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?: onderzoek naar de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Rotterdam. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Rotterdam heeft sport hoog in het vaandel staan. Dit geldt voor zowel de breedtesport als de topsport. Daarbij is ook aandacht voor het bevorderen van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking. Ondanks het gevoerde beleid ontvangt de gemeente signalen dat er ruimte is voor verbetering.

De gemeente wil dan ook inzicht krijgen in de wensen, behoeften en ervaringen van Rotterdammers met een beperking (sporters en niet-sporters) en diverse stakeholders ten aanzien van (de mogelijkheden om te) sporten en bewegen voor mensen met een beperking, teneinde verbetervoorstellen te formuleren voor passende sportmogelijkheden voor Rotterdammers met een beperking. 

Het Mulier Instituut voerde in opdracht van de gemeente Rotterdam dit onderzoek uit.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Sport in Rotterdam toegankelijk voor iedereen?: onderzoek naar de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking in Rotterdam

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Caroline van Lindert
Karin Wezenberg-Hoenderkamp
Maxine de Jonge
Daniëlle Ruikes
Mark Noordzij
Laura van der Meijde

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeentelijk beleid
lichaamsbeweging
mensen met een beperking
sporten