Visie & Beleidsplein

Almere Sportstad vol betekenis

sportvisie Almere

(2021). Almere Sportstad vol betekenis: sportvisie Almere. Almere: Gemeente Almere.

Almere is één grote sport- en beweegaccommodatie en iedereen in de stad kan meedoen. Dat is het idee dat het college aan de raad voorlegt in de vorm van een sportnota, waarin de visie Sportstad Almere 2035 is opgenomen. In nota's, visies, programma's en programmalijnen, sleutelprojecten en beleidsvoornemens wil het college daar uitvoering aan geven. 

Uitgever(s): Gemeente Almere,

Download(s)

Almere Sportstad vol betekenis

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid