Visie & Beleidsplein

Veilig voelen en meemaken wangedrag in de sport 2012-2020

kernindicatoren sport en bewegen

factsheet 2021/32

Reitsma, M., Kalmthout, J. van, & Elling, A. (2021). Veilig voelen en meemaken wangedrag in de sport 2012-2020: kernindicatoren sport en bewegen, factsheet 2021/32. Utrecht: Mulier Instituut.

82 procent van de sporters en/of wedstrijdbezoekers voelde zich in 2020 veilig op en rond sportwedstrijden. In 2012 was dit nog 72 procent. De toename in 2020 ten opzichte van eerdere jaren past in een patroon van een positieve ontwikkeling, maar kan ook deels beïnvloed zijn door de coronamaatregelen voor de sport en aangepaste dataverzameling. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in dit factsheet van het Mulier Instituut.

Hoger ervaren veiligheidsgevoel en minder meegemaakt wangedrag: in lijn met de toename van de ervaren veiligheid rondom sportwedstrijden, is het meemaken van wangedrag in de afgelopen jaren afgenomen. Een kwart (23%) van de bevraagde sporters/wedstrijdbezoekers gaf in 2020 aan in de afgelopen 12 maanden minstens één vorm van wangedrag te hebben meegemaakt. Dit is lager dan in 2018 (28%) en de meetjaren ervoor. De meest voorkomende vorm van meegemaakt wangedrag is verbaal geweld (zoals schelden, pesten, treiteren, intimidatie of bedreiging).

De gunstige ontwikkeling van de twee indicatoren ‘Veilig voelen’ en ‘Meemaken wangedrag’ sluit aan bij de toegenomen beleidsaandacht hiervoor. Op basis van de data kan echter niet worden vastgesteld of de gemeten ontwikkeling een direct gevolg is van het gevoerde beleid.

Kanttekening door meting in coronajaar: een kanttekening bij de positieve ontwikkeling van de twee indicatoren voor een veilig sportklimaat is dat door de beperkende coronamaatregelen de potentiële onveilige momenten lager in aantal en anders van aard waren.

Onderzoek op basis van Vrijetijdsomnibus en kernindicatoren: de uitkomsten zijn gebaseerd op de Vrijetijdsomnibus van het CBS. Sinds 2012 vindt elke twee jaar een meting plaats onder 3.000 Nederlanders. De cijfers over ‘Veilig voelen’ en ‘Meemaken wangedrag’ zijn kernindicatoren van de overheid. Een overzicht van alle indicatoren voor sport en bewegen is te vinden op www.sportenbewegenincijfers.nl.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Veilig voelen en meemaken wangedrag in de sport 2012-2020: kernindicatoren sport en bewegen, factsheet 2021/32

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Janine van Kalmthout
Agnes Elling

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Veilig Sportklimaat
bezoekers
discriminatie
pesten
veiligheid