Visie & Beleidsplein

Een vak in ontwikkeling

Leenhouts, J., & Andringa, S. (2022, januari). Een vak in ontwikkeling. LO Magazine 110 (pp. 28 - 30)

Het vak bewegingsonderwijs is in ontwikkeling en de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (HALO) gaat daar uiteraard in mee. Als opleiding en docenten volgen we de
lokale en landelijke ontwikkelingen en streven we ernaar hier met het programma bij aan te sluiten. Dit doen we vanuit de missie om docenten bewegingsonderwijs op te leiden, die
het beweeggedrag in onze samenleving positief stimuleren en bevorderen. Voor deze editie van het LO Magazine zullen we schetsen hoe we hierin te werk gaan, waarbij we specifiek ingaan op het opleiden van vakleerkrachten voor het primair onderwijs (PO).

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Leenhouts - Een vak in ontwikkeling - KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jonas Leenhouts
Sjoerd Andringa

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

didactiek
methoden
opleidingen
primair onderwijs