Visie & Beleidsplein

IKSport

integrale kwaliteitszorg sportclubs

Knop, P. de, Hoecke, J. van, Martelaer, K. de, Theeboom, M., Heddegem, L. van, & Wylleman, P. (2000). IKSport: integrale kwaliteitszorg sportclubs. Sint-Amandsberg: PVLO.

De jongste tijd wordt de noodzaak van effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit in de sport meer en meer alom onderkend. Dit uit zich onder meer in de goedkeuring van het 'Strategisch Plan voor Sportend Vlaanderen' en de eerste afgeleide ervan, het decreet van 13 april 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van Vlaamse sportfederaties. Als meest tastbare gevolg van deze kwaliteitsverbetering kan echter het IKSport-project naar voor geschoven worden. Uitgaande van de opdracht om de sportfederaties en hun clubs te helpen bij het opzetten van een systeem van kwaliteitszorg, wil Bloso hiermee elke Vlaamse sportclub met een jeugdwerking de kans bieden om zich te laten evalueren met het IKSport-instrument.

Uitgever(s): PVLO,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Paul de Knop
Jo van Hoecke
Kristine de Martelaer
Marc Theeboom
Lies van Heddegem
Paul Wylleman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kwaliteit
meetinstrumenten
sportverenigingen