Visie & Beleidsplein

Actief transport van en naar de basisschool

ouders over hun kinderen: wandelen en fietsen van en naar school

factsheet 2022/3

Slot-Heijs, J.J., Vrieswijk, S., & Duijvestijn, M. (2022). Actief transport van en naar de basisschool: ouders over hun kinderen: wandelen en fietsen van en naar school, factsheet 2022/3. Utrecht: Mulier Instituut.

Van en naar school wandelen kost kinderen gemiddeld 16 minuten per dag, fietsen gemiddeld 13 minuten. Het stimuleren van wandelen of fietsen van en naar school kan kinderen dus een kwartier extra beweging per dag opleveren. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en het RIVM.

Ongeveer de helft van de kinderen gaat nooit lopend naar school: volgens ouders gaat ongeveer de helft van de kinderen nooit lopend van en naar school. Dat komt vaker voor bij 10-11-jarigen (58%) dan bij 4-6-jarigen (51%) en 7-9-jarigen (49%). Ongeveer één derde wandelt vier of vijf dagen per week van en naar school.

Fietsen van en naar school neemt toe met de leeftijd: de helft van de 10-11-jarigen fietst bijna elke dag naar school (49%), ten opzichte van 31 procent van de 7-9-jarigen en 14 procent van de 4-6-jarigen. Een meerderheid van de 4-6-jarigen gaat nooit fietsend van en naar school (60%).

Onderzoek met data van Leefstijlmonitor: de data in dit onderzoek zijn gebaseerd op gegevens uit de kernmodule van de Leefstijlmonitor (2019), die jaarlijks wordt uitgezet onder alle Nederlanders. Voor kinderen onder de 12 jaar geven ouders antwoord op de vragen.

Uitgever(s): Mulier Instituut, RIVM,

Download(s)

Actief transport van en naar de basisschool, ouders over hun kinderen: wandelen en fietsen van en naar school, factsheet 2022/3

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jorien Slot-Heijs
Sofie Vrieswijk
Marjolein Duijvestijn

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

kinderen
lichaamsbeweging
primair onderwijs
verkeer en vervoer