Visie & Beleidsplein

Sportbeleid gemeente Lingewaaard

goed in beweging : 2021 en verder

(2021). Sportbeleid gemeente Lingewaaard: goed in beweging : 2021 en verder. Bemmel: Gemeente Lingewaard.

Vanuit de gemeente wordt prioriteit gegeven aan:

- Sport en bewegen als middel om de doelstellingen van het sociale beleid te behalen, dus sport als middel voor het welzijn van de inwoners en specifiek:
o voor de jeugd en volwassenen ook om zich fysiek en sociaal te ontwikkelen en betrokken te zijn
o voor ouderen om vitaal te blijven en eenzaamheid te beperken
o voor nieuwkomers om kennis te maken
o voor werkzoekenden als mogelijke opstap naar werk.

- Sport- en beweegplannen per school/kindpartner

- Ondersteunen en bevorderen van vitaliteit van sportaanbieders en stimulering van de “open club gedachte”. Dit doen we bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden te versterken.

- Voortgang op het gebied van sportinfrastructuur. Zoals het meenemen van de sportaccommodaties in de uitwerking van het accommodatiebeleid per kern.

Uitgever(s): Gemeente Lingewaard,

Download(s)

Sportbeleid gemeente Lingewaaard

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleidsnota's
gemeentelijk beleid
gemeenten
sportbeleid