Visie & Beleidsplein

Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten

resultaten van een eerste modelleringsstudie

Giessen, A. van, Wendel-Vos, G.C.W., & Oosterhoff, M. (2022). Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten: resultaten van een eerste modelleringsstudie. Bilthoven: RIVM.

Deze factsheet beschrijft een onderzoek dat aan de hand van theoretische scenario's en met behulp van modelberekeningen, eerste kwantitatieve inzichten geeft in de mogelijke impact van veranderingen in sport- en beweeggedrag onder Nederlandse volwassenen op hun gezondheid en zorgkosten in de periode van 2019 tot en met 2040.

Uitgever(s): RIVM,

Download(s)

Impact van scenario’s voor sport en bewegen op gezondheid en zorgkosten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

A. van Giessen
Wanda Wendel-Vos
Marije Oosterhoff

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gezondheidseffecten
gezondheidszorg
kosten
kosten-batenanalyse
lichaamsbeweging
sporten