Visie & Beleidsplein

Bewegen en sporten in vrijetijd door leerlingen uit het VO

de meerwaardevan de sportstroom

Bax, H. (2021, december). Bewegen en sporten in vrijetijd door leerlingen uit het VO: de meerwaardevan de sportstroom. LO Magazine 109 (pp. 36 - 40)

Al diverse jaren wordt er op scholen voor voortgezet onderwijs (VO) door studenten van de academie voor lichamelijke opvoeding (ALO) in Amsterdam en omgeving onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de sportstroom (sportklassen, LO2 en BSM). Afgelopen jaar betrof dat leerlingen van acht BSM-convenantscholen.1 Er is onderzocht of leerlingen uit de sportstroom ook buiten school actiever met bewegen en sporten zijn dan de leerlingen uit de andere klassen. Daarnaast is het interessant om de motieven van  leerlingen te achterhalen voor bewegen en sporten buiten school. Wat zijn de verschillen tussen leerlingen uit de sportstroom en de leerlingen uit de andere klassen?

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Bax - Bewegen en sporten in vrijetijd door leerlingen uit het VO - KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Hilde Bax

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

Bewegen, Sport en Maatschappij
vrije tijd