Visie & Beleidsplein

Er mag (nieuw) gebouwd worden.

en nu?

Vedder, H. (2021, december). Er mag (nieuw) gebouwd worden.: en nu?. LO Magazine 109 (pp. 4 - 45)

In dit artikel gaat adviesbureau M3V in op het proces dat vooraf gaat aan nieuwbouw van onderwijshuisvesting en gymzalen. Als eerste behandelen ze hoe daarin de geldstromen vanuit het Rijk naar de gemeente en scholen lopen. Dat doen ze voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dan krijg je antwoord op de vraag hoe de besluitvorming over bv. nieuwe gymzalen tot stand komt. En last but not least, de school is verantwoordelijk voor goede en gezonde leer-, werk- en beweegomstandigheden zowel voor de leerlingen alsĀ  de medewerkers. Hoe borgt ze dat de te realiseren voorziening echt aan alle daarvoor opgestelde eisen gaat voldoen? Ongeacht of zijzelf of de gemeente verantwoordelijk is voor die bouw.

Uitgever(s): KVLO,

Download(s)

Vedder - Er mag (nieuw) gebouwd worden - KVLO

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Harry Vedder

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bouw en verbouw
financiering
management