Visie & Beleidsplein

Transformatiecheck voor de provinciale sportondersteuning

(2002). Transformatiecheck voor de provinciale sportondersteuning. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

NISB werkt samen met de landelijke beleidspartners NOC*NSF, IPO, VNG, LC en het ministerie van VWS aan de vernieuwing van de sportinfrastructuur in Nederland. Voor de zomer van 2001 is hiertoe in het kader van het SPIN-project het masterplan 'Sportinfrastructuur' opgesteld. Aansluitend op dit plan heeft NISB samen met IPO en IOS het initiatief genomen om een referentiemodel uit te werken voor de tweedelijns sporttakoverstijgende sportinfrastructuur op provinciaal niveau.

Uitgever(s): Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.


Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

SPIN (project)
beleidsondersteuning
provincies