Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Nuenen

een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2020-2040)

Schots, M., & Schadenberg, B. (2021). Ruimte voor sport in Nuenen: een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2020-2040). Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Nuenen c.a. wil graag beschikken over inzichten in de behoefte aan sportaccommodaties voor de georganiseerde sport en de ontwikkeling hiervan. Door de komst van een nieuwbouwwijk zal de bevolking in omvang toenemen, wat mogelijk gevolgen heeft voor de behoefte aan voorzieningen voor sporten en bewegen in de gemeente.

De gemeente Nuenen heeft het Mulier Instituut gevraagd onderzoek te verrichten naar:

  1. De huidige (2020) en toekomstige (2030 en 2040) behoefte aan binnensportruimte, en hoe die zich verhoudt tot het huidige aanbod?
  2. De huidige (2020) en toekomstige (2030 en 2040) behoefte van de buitensportverenigingen, en hoe die zich verhoudt tot het huidige aanbod?

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een aantal ontwikkelingen en prognoses beschreven die relevant zijn voor de sportcapaciteitsvraagstukken. In hoofdstuk 3 worden de binnensportaccommodaties behandeld, en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de onderzoeksvragen beantwoord en de resultaten beschouwd. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Ruimte voor sport in Nuenen: een vraag-aanbodanalyse van binnen- en buitensportaccommodaties (2020-2040)

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Merle Schots
Björn Schadenberg

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
gemeenten
sportinfrastructuur