Visie & Beleidsplein

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

de kracht van de fiets volop benut!

Tour de Force (2022). Nationaal Toekomstbeeld Fiets: de kracht van de fiets volop benut!. Utrecht: Tour de Force.

Het doel van het NTF is te laten zien:

• waarom de gezamenlijke inspanning van Rijk, provincies, vervoerregio’s en gemeenten, samen met de maatschappelijke partners, kan bijdragen aan het oplossen van de huidige ruimtelijke en maatschappelijke opgaven,
• tot welke toekomst deze inspanning kan leiden,
• welke ingrepen moeten plaatsvinden om de potentie van de fiets te benutten bij de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en
• hoe de samenwerking tussen gemeenten, vervoerregio’s, provincies, Rijk en de maatschappelijke partners er uit zou moeten zien.

Uitgever(s): Tour de Force,

Download(s)

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Tour de Force

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

fietsen
toekomst