Visie & Beleidsplein

De actieve schooldag:

proefproject Lekker Fit! op Rotterdamse basisscholen

eindrapportage

Jonge, M. de, Visser, C., & Singh, A.S. (2022). De actieve schooldag:: proefproject Lekker Fit! op Rotterdamse basisscholen, eindrapportage. Utrecht: Mulier Instituut.

In de gemeente Rotterdam kunnen basisscholen deelnemen aan het gemeentelijke Lekker Fit!-programma. Lekker Fit!-basisscholen bieden extra aandacht aan een gezonde en actieve leefstijl van alle leerlingen.

Om verder gericht bij te dragen aan een gezonde en actieve leefstijl zet de gemeente Rotterdam in op het stimuleren van een actieve schooldag. In dit kader is een pilotproject gestart, in samenwerking met het Mulier Instituut en de CALO Windesheim.

In de pilot wordt onderzocht wat er nodig is om dagelijks bewegen naast de vaste beweegmomenten structureel in een schooldag te integreren en hoe Lekker Fit! dit kan stimuleren en ondersteunen.

Leeswijzer
In deze eindrapportage beschrijven de onderzoekers:

  1. verschillende manieren om meer bewegen in de schooldag te integreren en zaken om daarbij rekening mee te houden;
  2. de lessen die we hebben geleerd van de trajecten met de basisscholen;
  3. de ervaringen van de basisscholen met en hun waardering van dit traject;
  4. de Bewegend Leren Challenge en de lessen die we daarvan hebben geleerd; en
  5. aanbevelingen voor de toekomst.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool Windesheim Calo,

Download(s)

De actieve schooldag: proefproject Lekker Fit! op Rotterdamse basisscholen, eindrapportage

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Maxine de Jonge
Corine Visser
Amika Singh

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beweegprogramma's
beweegstimulering
kinderen
lichaamsbeweging
primair onderwijs