Visie & Beleidsplein

Verenigingsondersteuning in Nederland

een kwantitatieve verkenning van ‘het’ landschap van verenigingsondersteuning in 2021

Lucassen, J.M.H., Hoogendam, A., Kalmthout, J. van, Reitsma, M., & Steenbergen, J. (2022). Verenigingsondersteuning in Nederland: een kwantitatieve verkenning van ‘het’ landschap van verenigingsondersteuning in 2021. Utrecht: Mulier Instituut.

Een precies en volledig beeld van de omvang, de geldstromen en het aantal fte van het landschap van verenigingsondersteuning is er niet. Dat blijkt uit verkennend onderzoek van het Mulier Instituut, dat een analyse van bestaande landelijke databronnen heeft gedaan en aanvullend twaalf gesprekken met sleutelpersonen heeft gevoerd.

Kwantitatief beeld ontbreekt
De informatie over geldstromen, omvang en organisaties waar verenigingsondersteuners zijn aangesteld, is sterk versnipperd, globaal en onvolledig. Ook sluiten de databronnen niet goed op elkaar aan, onder andere vanwege overlap en dubbeltellingen in cijfers. Bovendien lopen schattingen door sleutelpersonen over de omvang sterk uiteen.

Geschatte totale omvang in 2021 substantieel
Op basis van een smalle definitie - inzet gedurende langere tijd van een professional bij een sportvereniging ter ondersteuning van het bestuurlijk-organisatorisch of sporttechnisch beleid - is een minimum en maximum schatting van de omvang van verenigingsondersteuning gemaakt. De arbeidsinzet wordt minimaal geschat op ruim 300 en maximaal op bijna 500 fulltime eenheden en dit werk zou worden verricht door minimaal 750 en maximaal 1.250 personen. Deze personen zijn actief vanuit verschillende organisaties: lokale en provinciale sportservices, sportbonden, ondernemingen en als zelfstandige.

Geen eenduidigheid over definitie
Er bestaan onder betrokkenen tal van beelden en afbakeningen van werkzaamheden die tot de kern van verenigingsondersteuning behoren. Een aanbeveling is om meer begripsmatige helderheid te bieden.

Visie op clubondersteuning
Hoewel er veel gebeurt op het gebied van verenigingsondersteuning, wordt ook wel gesproken van ‘een jungle van ondersteuning’, waarin sportaanbieders en de verenigingsondersteuners hun weg moeilijk kunnen vinden. In 2021 is een grootschalig kwalitatief onderzoek gestart door de strategische partners in de sport (VWS, VSG, NOC*NSF, NL Actief, Sportkracht12 en Sport Professionals Netwerk), dat toewerkt naar een gedeelde visie op clubondersteuning. Flankerend hieraan heeft het Mulier Instituut in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) deze kwantitatieve verkenning uitgevoerd.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Verenigingsondersteuning in Nederland: een kwantitatieve verkenning van ‘het’ landschap van verenigingsondersteuning in 2021

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jo Lucassen
Ad Hoogendam
Janine van Kalmthout
Marieke Reitsma
Johan Steenbergen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

sportverenigingen
verenigingsondersteuning