Visie & Beleidsplein

De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur

pas toe of leg uit!

NOC*NSF (2005). De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur: pas toe of leg uit!. Arnhem: NOC*NSF, Commissie Goed Sportbestuur.

Resultaat van de aanbevelingen die de Commissie Goed Sportbestuur heeft gedaan om sportbesturen kritisch naar eigen handelen te laten kijken en zo nodig aan te passen aan de moderne eisen van goed sportbestuur, ook Code Goed Sportbestuur genoemd.

De 13 aanbevelingen zijn:

 • Aanbeveling 1 Eenheid
 • Aanbeveling 2 Topsportstatuut
 • Aanbeveling 3 Financieel statuut
 • Aanbeveling 4 Besturingsmodel
 • Aanbeveling 5 Bestuursfuncties
 • Aanbeveling 6 Gedragscode bestuur
 • Aanbeveling 7 Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Aanbeveling 8 Transparantie
 • Aanbeveling 9 Aftreden bestuursleden
 • Aanbeveling 10 Agenda bestuur
 • Aanbeveling 11 Directiestatuut
 • Aanbeveling 12 Controletaak ALV
 • Aanbeveling 13 Statuten en reglementen

Uitgever(s): NOC*NSF, Commissie Goed Sportbestuur,

Download(s)

De 13 aanbevelingen voor goed sportbestuur : pas toe of leg uit!

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

NOC*NSF

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

besturen
kwaliteit
professionalisering
sportbonden