Visie & Beleidsplein

Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), NLsportraad, & Gezondheidsraad (2022). Jongeren en het zorgen voor hun morgen.

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren nu en in de toekomst onzeker over zijn. 

Met deze inspiratiebundel spreken veertien adviesraden zich uit voor de positie van jongeren in Nederland. Ze laten zien wat de kracht van jongeren is maar ook tegen welke knelpunten de jonge generatie aanloopt. Elk van hen gaat op het eigen adviesterrein in op de zorgen voor jongeren, op wat jongeren nodig hebben om een hoopvolle toekomst te realiseren en geeft suggesties hoe we die toekomst kunnen bereiken. Daarmee willen ze de politiek en beleidsmakers inspireren en laten zien dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan. Door hun inzichten en adviezen te bundelen, maken de raden duidelijk dat de problemen voor jongeren niet onder één noemer zijn te scharen, maar om een gezamenlijke aanpak vragen. 

De bijdrage van de Nederlands Sportraad (NLsportraad) gaat over 'Kan sport & bewegen de mentale gezondheid van jongeren verbeteren?'

Uitgever(s):

Download(s)

Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Download PDF

Jongeren en het zorgen voor hun morgen - bijdrage NLsportraad

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)
NLsportraad
Gezondheidsraad

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

adviezen
geestelijke gezondheid
jeugd
jongeren