Visie & Beleidsplein

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2022

Schots, M., & Kalmthout, J. van (2022). Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2022. Utrecht: Mulier Instituut.

In deze rapportage wordt de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente Schiedam beschreven. Dit wordt gedaan door eerst in te gaan op de verschillende aspecten van de vitaliteitsindex. Daarnaast wordt ingegaan op de gezonde kantine en het platform ‘Lekker Bezig Schiedam’, die geen onderdeel zijn van de vitaliteitsindex. Vervolgens wordt een algemeen beeld geschetst van de vitaliteit van de verenigingen. De rapportage eindigt met enkele conclusies en aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Vitaliteit sportverenigingen Schiedam 2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Merle Schots
Janine van Kalmthout

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

gemeenten
monitors
sportverenigingen
vitale sportaanbieders