Visie & Beleidsplein

RMO advies 35

eenheid, verscheidenheid en binding

over concentratie en integratie van minderheden in Nederland

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) (2005). RMO advies 35: eenheid, verscheidenheid en binding, over concentratie en integratie van minderheden in Nederland. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Een direct spreidingsbeleid kan de problemen in concentratiewijken, op zwarte scholen en bij sommige etnische organisaties slechts in beperkte mate oplossen. In zijn advies bepleit de RMO daarom een andere aanpak: investeer minder in het verplaatsen van mensen en meer in de mensen zelf. De RMO wil dat onder andere bereiken door het creëren en onderhouden van een niet overtreedbaar kader van gemeenschappelijkheid, dat meer ruimte geeft voor verschillen tussen bevolkingsgroepen. De RMO pleit voor een nieuw model voor het integratiebeleid (gebaseerd op de drie peilers eenheid, verscheidenheid en binding) dat gerichte maatregelen in wijken en scholen combineert met structureel beleid.

Uitgever(s): Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO),

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

integratie
nieuwe Nederlanders
overheidsbeleid