Visie & Beleidsplein

Samenvatting

een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022

Reitsma, M., Hoogendam, A., Kwaasteniet, R. de, & Poel, H. van der (2022). Samenvatting: een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022. Utrecht: Mulier Instituut.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) hebben op 29 juni 2018 het Nationaal Sportakkoord ondertekend. De ambitie daarin is dat iedereen in Nederland nu en in de toekomst zonder belemmeringen in een veilige en gezonde omgeving plezier in sport en bewegen kan hebben. Een consortium van RIVM, Kenniscentrum Sport & Bewegen en Mulier Instituut monitort de uitvoering van het akkoord. Deze rapportage is de zevende voortgangsrapportage. Klik hier voor een overzicht van alle voortgangsrapportages op de webpagina Monitoring Nationaal Sportakkoord.

In deze rapportage staan de zes pijlers van het Nationaal Sportakkoord centraal: inclusief sporten en bewegen; duurzame sportinfrastructuur; vitale sport- en beweegaanbieders; positieve sportcultuur; van jongs af aan vaardig in bewegen; en topsport die inspireert.

Deze samenvatting start met de ondersteuning vanuit de lokale lijn, sportlijn en nationale lijn (hoofdstuk 2). Daarna worden de belangrijkste opbrengsten en bevindingen per pijler van het sportakkoord besproken (hoofdstuk 3 t/m 8). De samenvatting sluit af met de hoofdpunten uit de slotbeschouwing (hoofdstuk 9).

Klik hier voor het volledige rapport 'Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'. De oogst van het sportakkoord, voortgangsrapprtage juni 2022. 

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Samenvatting: een samenvatting van het rapport: Monitor Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’ - de oogst van het sportakkoord, voortgangsrapportage juni 2022

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Marieke Reitsma
Ad Hoogendam
Rutger de Kwaasteniet
Hugo van der Poel

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

implementatie
monitors
sportakkoorden