Visie & Beleidsplein

Ruimte voor sport in Zaanstad (intern rapport)

vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties

Schadenberg, B., & Ruikes, D. (2022). Ruimte voor sport in Zaanstad (intern rapport): vraag-aanbodanalyses van sportaccommodaties. Utrecht: Mulier Instituut.

De gemeente Zaanstad is bezig met het opstellen van een maatschappelijke voorzieningenmodel. Hiervoor heeft de gemeente behoefte aan inzichten in de huidige en toekomstige behoefte aan sportvoorzieningen voor de georganiseerde sport.

De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd een vraag- en aanbodanalyse van sportaccommodaties te verrichten.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal ontwikkelingen en trends die voor de behoefte aan sportaccommodaties van belang zijn. In hoofdstuk 3 worden de binnensport-accommodaties behandeld, en in hoofdstuk 4 staan de buitensportaccommodaties centraal. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de belangrijkste uitkomsten uit de voorgaande hoofdstukken bij elkaar gezet en wordt een beschouwing op de resultaten gegeven

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Björn Schadenberg
Daniëlle Ruikes

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

binnensportaccommodaties
buitensportaccommodaties
data-analyse
gemeenten
sportaccommodaties
sportinfrastructuur