Visie & Beleidsplein

Zwemles voor kinderen die opgroeien in armoede

een studie naar ervaringen van ouders en ondersteuning vanuit gemeenten

Stuij, M., Dellas, V., & Dopheide, M. (2022). Zwemles voor kinderen die opgroeien in armoede: een studie naar ervaringen van ouders en ondersteuning vanuit gemeenten. Utrecht: Mulier Intituut.

Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen hebben minder vaak een zwemdiploma. Ouders willen wel heel graag dat hun kinderen leren zwemmen, maar lopen aan tegen de hoge kosten van zwemles. Financiële steun aanvragen is ingewikkeld en deze vergoeding is niet altijd voldoende om al het lesgeld te betalen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut in opdracht van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) en met subsidie van het Ministerie van VWS.

Zwemdiploma’s gewenst vanwege veiligheid en om erbij te horen
Ouders willen vooral dat hun kinderen kunnen zwemmen om veilig te zijn in het waterrijke Nederland. Ze vinden een A-diploma dan ook niet genoeg, maar door de hoge kosten gaan hun kinderen niet altijd door voor B en C. Zwemdiploma’s zorgen er ook voor dat kinderen ‘erbij’ horen. Ze kunnen dan meedoen aan ‘normale’ sociale activiteiten, zoals schooluitjes en zwemfeestjes.

Financiële tegemoetkoming aanvragen is lastig voor ouders
Ouders met geldzorgen kunnen vaak financiële steun krijgen voor zwemles, maar die regelingen zijn niet altijd goed bekend. Ze zijn soms niet makkelijk te vinden en lastig om aan te vragen. Voor ouders die net te veel verdienen voor financiële steun komen de kosten voor de zwemveiligheid van hun kinderen bij alle andere kosten die ze zelf moeten dragen.

Grote verschillen tussen gemeenten in tegemoetkoming
De mogelijkheden voor financiële steun voor zwemlessen verschillen sterk tussen gemeenten. Dat geldt voor de inkomenseisen en het bedrag dat wordt vergoed. In de ene gemeente mogen ouders daarnaast nog een vergoeding voor een andere sport of culturele activiteit aanvragen, maar in de andere niet.

Centrale regie en richtlijn voor minimale tegemoetkoming nodig

Enkele aanbevelingen om meer kinderen uit gezinnen met geldzorgen zwemdiploma’s te laten behalen zijn:

  1. Zorg dat financiële steun voor zwemles niet ten koste gaat van steun voor sport en andersom.
  2. Zorg voor een landelijke richtlijn met een minimale tegemoetkoming, zodat het niet uitmaakt in welke gemeente een kind woont.
  3. Zorg voor een vergoeding voor het behalen van een B- en C-diploma.
  4. Zorg dat meer ouders met geldzorgen de kosten voor zwemles van hun kind(eren) vergoed kunnen krijgen.
  5. (Her)open vanuit de gemeente het gesprek over schoolzwemmen, omdat dit aanbod in principe alle kinderen bereikt.

Gesprekken met ouders en online verkenning in tien gemeenten
Dit onderzoek is gebaseerd op een verdiepende analyse van gesprekken met zeven ouders met geldzorgen. Verder is een online verkenning gedaan naar steunmaatregelen voor zwemmen en het aanbod van schoolzwemmen in tien gemeenten. Tot slot is gesproken met enkele betrokkenen bij schoolzwemmen of bij financiële steun voor zwemlessen en is literatuuronderzoek gedaan.

Uitgever(s): Mulier Intituut,

Download(s)

Zwemles voor kinderen die opgroeien in armoede: een studie naar ervaringen van ouders en ondersteuning vanuit gemeenten

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Mirjam Stuij
Vicky Dellas
Marit Dopheide

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

armoede
schoolzwemmen
zwemdiploma
zwemonderwijs