Visie & Beleidsplein

Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs

perspectief van gemeenteambtenaren op de wettelijke verplichting vanaf schooljaar 2023-2024

factsheet 2022/11

Ruikes, D., Schadenberg, B., & Hoekman, R.H.A. (2022). Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs: perspectief van gemeenteambtenaren op de wettelijke verplichting vanaf schooljaar 2023-2024, factsheet 2022/11. Utrecht: Mulier Instituut.

Scholen voor primair onderwijs worden met ingang van het schooljaar 2023-2034 verplicht twee lesuren van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week te verzorgen voor alle leerlingen. Een derde van de gemeenten geeft aan voor een opgave te staan om dit te kunnen faciliteren.

Ruimte voor bewegingsonderwijs
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk te zorgen voor voldoende voorzieningen voor het bewegingsonderwijs van scholen voor primair onderwijs. Sporthallen, sportzalen en gymzalen worden op het moment het meest ingezet om te voorzien in de ruimte voor het bewegingsonderwijs. In mindere mate wordt gebruik gemaakt van sportvelden, schoolpleinen en zwembaden. In de helft van de gemeenten wordt gewerkt met vervoersregelingen om de afstand van het schoolgebouw naar de gymlocatie te overbruggen.

Accommodatieknelpunten en maatregelen
In totaal geeft een derde van de gemeenten aan dat voor invulling van de verplichting onvoldoende gymnastieklokalen aanwezig zijn of dat de spreiding van de gymnastieklokalen onvoldoende is en leerlingen daardoor een ongewenst grote afstand moeten afleggen. Deze groep bevat in grotere mate de (zeer) sterk stedelijke gemeenten. Daarvan verwacht namelijk bijna de helft knelpunten.

Gemeenten hebben voornemens om naast binnensport-accommodaties andersoortige (sport)accommodaties in te zetten of het huidige gebruik van deze typen (sport)accom-modaties te verbreden. Meest genoemd hierbij zijn sportvelden, schoolpleinen, en openbare speelpleinen en grasvelden. Daarnaast overwegen zij leerlingenvervoer in te zetten of huidige regelingen van leerlingenvervoer te verbreden.

Overige knelpunten
Naast de direct accommodatie-gerelateerde knelpunten voorzien veel gemeenten problemen bij de inroostering van het bewegingsonderwijs. De grotere druk op de binnensportaccom-modaties zal leiden tot afstemmingsproblemen en er zal minder rekening gehouden kunnen worden met voorkeuren van scholen.

Uitgever(s): Mulier Instituut,

Download(s)

Huisvesting bewegingsonderwijs in het primair onderwijs, factsheet 2022/11

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Daniëlle Ruikes
Björn Schadenberg
Remco Hoekman

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

bewegingsonderwijs
primair onderwijs