Visie & Beleidsplein

Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport

Roest, J. van der, Dopheide, M., Balk, L., Elling, A., & Bosscher, V. De (2022). Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te geven in de perceptie die Nederlanders hebben van de maatschappelijke waarde van topsport. Daarnaast onderzoeken we of (het kijken naar) grote topsportevenementen invloed hebben op die perceptie.

Het grootste deel van de Nederlandse bevolking heeft een positieve perceptie ten aanzien van de maatschappelijke waarde van topsport.De sportzomer heeft er voor gezorgd dat men iets positiever is over de maatschappelijke waarde van topsport. Vooral het aandeel Nederlanders dat een negatieve maatschappelijke waarde aan topsport toekent is gedaald. Daarnaast heeft de sportzomer vooral gezorgd voor een opleving in collectieve identiteit & trots. De media spelen een belangrijke rol in het beeld dat Nederlanders hebben van de maatschappelijke waarde van sport. Op thema’s die de laatste tijd veel media-aandacht hebben gekregen zijn verschuivingen zichtbaar in de perceptie van de Nederlandse bevolking.

Nederlanders zijn trots op de prestaties van Nederlandse topsporters. Vooral de prestaties van Nederlandse Olympiërs en Paralympiërs in Tokio zorgen voor nationale trots. De prestaties van vrouwelijke topsporters kunnen daarbij op de meeste trots rekenen. De mate waarin men topsport volgt via de media hangt sterk samen met de perceptie van de maatschappelijke waarde. Sportfans zijn (uiteraard) het meest positief over de maatschappelijke waarde van topsport. Echter, zelfs onder niet-sportfans is een groter aandeel mensen positief over de maatschappelijke waarde van topsport dan negatief. Het merendeel van de niet-sportfans is neutraal.

Een kwart van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de duurzaamheid van de topsport. Dit draait niet alleen om ecologische duurzaamheid, maar ook om vraagstukken rondom (langdurige) investeringen en werkgelegenheid in de topsport. Topsport heeft het vermogen om heftige emoties op te roepen in de samenleving. Dat kan positief uitpakken, doordat feelgood-factoren en verbondenheid worden versterkt dankzij topsport. Tegelijkertijd kan de topsport ook een katalysator zijn voor negatieve maatschappelijke waarden. Zo kan topsport een onrealistisch lichaamsbeeld oproepen, de verschillen tussen rijk en arm vergroten en agressie en geweld in de samenleving oproepen.

Uitgever(s): Universiteit Utrecht, Mulier Instituut, Vrije Universiteit Brussel,

Download(s)

Maatschappelijke waarde van de Nederlandse topsport

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Jan-Willem van der Roest
Marit Dopheide
Lisanne Balk
Agnes Elling
Veerle De Bosscher

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

beleving
maatschappelijke effecten
media
topsport