Visie & Beleidsplein

Contributiemonitor 2021/2022

contributies Nederlandse sportverenigingen

Davids, A., Hover, P., Schoemaker, J., Berfelo, B., Bezooijen, B. van, & Rooijen, M. van (2022). Contributiemonitor 2021/2022: contributies Nederlandse sportverenigingen. Utrecht: Mulier Instituut.

De ontwikkeling van de contributies voor senioren bij verenigingen in vijf sporttakken loopt iets achter op de inflatie. Het gaat om basketbal, korfbal, rugby, tennis en voetbal. Dat blijkt uit de contributiemonitor van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Economische Hogeschool Tilburg.

De toegangsprijzen van zwembaden, kunstijsbanen en klim- en boulderhallen volgen ongeveer de inflatie. In de bondsafdrachten van sportverenigingen is wel een lichte stijging te zien.

Contributies sportverenigingen verschillen sterk
De seniorleden van basketbalverenigingen betalen gemiddeld de hoogste contributie (290 euro per jaar), gevolgd door korfbal-, rugby- en voetbalverenigingen (respectievelijk gemiddeld 237 euro, 232 euro en 200 euro). Bij paardensportverenigingen (76 euro per jaar) en tennisverenigingen (145 euro per jaar) is de gemiddelde contributie voor senioren relatief laag.

Bondsafdrachten licht gestegen
De gemiddelde bondsafdracht per lid van alle bij NOC*NSF aangesloten sportbonden is voor senioren, junioren en pupillen respectievelijk 32,89 euro, 21,31 euro en 16,57 euro. In vergelijking met het seizoen 2018/2019 is dat - gecorrigeerd voor de inflatie - voor senioren en junioren een stijging van respectievelijk 5 procent en 1 procent. De gemiddelde bondsafdracht voor pupillen daalde met 3 procent.

Toegangsprijzen grotendeels in de pas met inflatie
Zwembaden
Volwassenen betalen voor een toegangskaartje voor zwembaden in het seizoen 2020/2021 gemiddeld 5,40 euro. Ten opzichte van het seizoen 2016/2017 is dit bedrag - gecorrigeerd voor de inflatie - ongeveer gelijk gebleven.

Kunstijsbanen
De toegang voor een kunstijsbaan bedraagt voor een volwassene gemiddeld 7,88 euro. In vergelijking met het seizoen 2015/2016 is dit bedrag - gecorrigeerd voor de inflatie - vrijwel onveranderd.

Klim- en boulderhallen
De gemiddelde toegangsprijs voor volwassenen voor één keer klimmen bij een klim-/boulderhal bedraagt 14,04 euro en voor boulderen 12,10 euro. Ten opzichte van 2018/2019 is de gemiddelde prijs voor klimmen en boulderen - gecorrigeerd voor de inflatie - met respectievelijk 2 procent en 7 procent gestegen.

Informatie over 3.659 verenigingen, 73 bonden en 602 sportaccommodaties
De contributiemonitor 2021/2022 geeft inzicht in de contributies van 3.659 verenigingen in zes sporten: basketbal, korfbal, rugby, tennis, voetbal en paardensport. Paardensportverenigingen zijn voor het eerst onderzocht. Daarom is voor de contributies van die verenigingen nog geen ontwikkeling geschetst.

Daarnaast zijn de bondsafdrachten van 73 sportbonden in kaart gebracht. In de toegangsprijsmonitor 2021/2022 zijn de toegangsprijzen van 527 zwembaden, 21 kunstijsbanen en 54 klim- en boulderhallen geïnventariseerd.

Bij de volgende contributiemonitor, over het seizoen 2022/2023, staan de contributies van sportverenigingen van de volgende sporten centraal: atletiek, golf, handbal, handboogschieten, hockey, skeeleren/schaatsen, tafeltennis, toerfietsen, voetbal en wandelen.

Uitgever(s): Mulier Instituut, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), Fontys Hogeschool Tilburg,

Download(s)

Contributiemonitor 2021/2022: contributies Nederlandse sportverenigingen

Download PDF

Auteur(s)

Klik op de auteur meer artikelen te zoeken van deze auteur.

Arjen Davids
Paul Hover
Jelle Schoemaker
Bertrik Berfelo
Bart van Bezooijen
Monique van Rooijen

Tags van dit artikel

Klik op de tag meer artikelen te zoeken met deze tag.

contributie
financiering
lidmaatschappen
monitors
sportverenigingen
toegankelijkheid